161128 alfa glad logo 500

Aktiviteter for seniorer 60+
Førtidspensionister
Efterlønnere
i
Sorø

formandens beretning

G.L.A.D.

Idræt for Ældre i Sorø

Formandsberetning (nr. 21) for året 2019 ved generalforsamlingen fredag den 20. marts 2020 i Frejas lokale i Sorø Hallerne.

Velkommen til den 21. generalforsamling i G.L.A.D.

Ved udgangen af 2019 var vi 130 medlemmer, nemlig 23 mænd og 107 kvinder.

Krocket startede sæsonen i april måned. Der er nu 25 krocketspillere som sammen nyder den gode motion og friske luft, for ikke at tale om et godt socialt samvær. I slutningen af september havde GLAD krocket inviteret andre klubber til et ”kom og vær med arrangement” på banerne ved Sorø Hallen. Der deltog 50 spillere som trods den megen regn havde en god dag.

Stavgængerne mødes en gang om ugen og går en tur i skovene tæt på Sorø og ved søerne. Hver torsdag formiddag stort set hele året mødes de indenfor Klosterporten og går 5-7 km. Der er kun pause i juli måned og på helligdage.

Gåturene i efteråret 2019 var præget af megen regn. Et par gange var det nødvendigt at aflyse turen da det ville være for farligt at færdes på våde, plørede bakker. I januar 2020 mødtes gåturs- deltagerne for at planlægge, hvor turene skulle gå hen i sæsonen 2020/2021. Der var mange gode forslag og der blev lagt et program, hvor man prøvede at tage hensyn til årstiden – hvornår det bliver det mørkt, hvor langt kan man køre, er der for mudret o.s.v. Der er dejligt, at der er nogen som vil planlægge turene – undersøge, hvor vi kan parkere, hvor i skoven vi kan gå og ikke mindst, hvor vi kan drikke den medbragte kaffe efter turen. Hvis man har lyst til arrangere en tur, men er usikker på hvad opgaven går ud på, kan man være med som ”føl” sammen med en af de mere erfarne turledere. Spørg Flemming Hjorth eller Bjarne Hansen.

Årets juletur gik rundt om Sorø med efterfølgende æbleskiver og kaffe i Frejas lokale. Den sidste tur inden sommerferien 2019 gik til Herstedhøje i Albertslund. Herstedhøje er et kunstigt skabt ”bjerg” i Vestskoven som med årene er blevet et dejligt rekreativt område nær hovedstaden.

Fredagsaktiviteterne startede igen i begyndelsen af september og det var dejligt at komme i gang igen efter sommerpausen og få rørt musklerne under kyndig vejledning af Karen Margrethe og Therese.

Den 29. november var der julefrokost på Kaarsberg Centret med 73 tilmeldte. Maden blev som mange gange tidligere leveret af Lottes Homeparty. Ud over den gode mad var der sange og hyggeligt samvær og dagen sluttede med seniordans. Igen i år gik madresterne til en varmestue i Slagelse.

I februar var der traditionen tro en tur til Slagelse Superbowl hvor 40 deltagere havde en hyggelig eftermiddag og efter endt spil var der kaffe til alle.

Årets sommerudflugt foregik den 24. maj og gik til Lund i Sverige. 54 personer deltog på turen. Vejret var solrigt og meget varmt og i Lund gik vi først en tur rundt om Domkirken og ved Universitetet. Domkirken kunne vi ikke komme ind i, da der foregik en ceremoni, hvor de nye professorer fra Lund Universitet blev udnævnt. Det vrimlede med festklædte mennesker og for hver ny udnævnelse blev der affyret en kanonsalut. Meget festligt. Vi besøgte herefter Kulturen som ligger i gåafstand fra kirken. Kulturen er dels frilandsmuseum, dels rummer det også andre historiske udstillinger. Efter at have indtaget den medbragte frokost, gik vi til Botanisk Have som var meget imponerende. Her blev kaffen indtaget og herefter gik turen tilbage mod Sorø. En rigtig dejlig dag.

På foreningens hjemmeside kan du finde informationer om hvad der sker i GLAD og se billeder fra arrangementer og ture. Man kan også tilmelde sig ny sæson på hjemmesiden. Adressen er www.gladisoroe.dk

Planlægningen af den kommende sæson er allerede fuld gang i. Mange aktiviteter vil blive, som vi kender dem. Jørgen Fisker arbejder på at færdiggøre folderen om sæson 2020-2021. Den vil blive udleveret til alle medlemmer inden sommerferien. I løbet af sommeren vil folderen også kunne findes på biblioteket, Kaarsbergcentret og Sundhedscentret.

GLAD havde 20-års jubilæum i september 2019 og planen var at markere dagen med et arrangement i Gerlev Legepark, hvor man sammen med instruktører kunne prøve forskellige traditionelle lege og spil. Desværre var tilslutningen så ringe at vi valgte at aflyse.

Til slut vil jeg gerne takke alle der er med til at gøre GLAD til den gode forening det er. Det være sig instruktører, medlemmer og bestyrelse. Alle som med godt humør og hjælpsomhed får tingene til at lykkes. Tak for denne sæson, som jo ikke er helt slut endnu og på snarligt gensyn.

Den 20. marts 2020

____________________________

Birgit Bertelsen, formand

Created by Team Network 2016