161128 alfa glad logo 500

Aktiviteter for seniorer 60+
Førtidspensionister
Efterlønnere
i
Sorø

 

G.L.A.D.

Idræt for Ældre i Sorø

Formandsberetning (nr. 25) for året 2023 ved generalforsamlingen fredag den 22. marts 2024 i klublokalet i Sorø Hallerne.

Velkommen til den 25. generalforsamling i G.L.A.D.

Ved udgangen af 2023 var vi 97 medlemmer, nemlig 21 mænd og 76 kvinder.

Mange deltager i flere aktiviteter.

Krocket startede sæsonen i april måned. Der er nu 21 krocketspillere og der er stadig plads til flere, hvis man skulle få lyst til at prøve spillet. Krocket er en fritids beskæftigelse med masser af god motion, frisk luft og godt socialt samvær. Kontaktpersoner er Vagn Larsen og Ann Andersen.

Stavgængerne mødes en gang om ugen og går en tur i skovene tæt på Sorø og ved søerne. Hver torsdag formiddag, stort set hele året, mødes de indenfor Klosterporten og går 5-7 km. Der er kun pause på helligdage. Kontaktpersoner er Toke Beck og Mona Krogh

Gåturene for den kommende sæson er allerede planlagt. Bjarne Hansen og Flemming Hjorth er kontaktpersoner for gåturene.

I forbindelse med gåturen den 31. januar planlagde man gåturene for sæson 2024/2025. Der blev til et godt program, hvor man prøvede at tage hensyn til årstiden – hvornår det bliver det mørkt, hvor langt kan man køre, er der for mudret o.s.v. Der skal tages hensyn til hvor vi kan parkere, hvor i skoven vi kan gå og ikke mindst, hvor vi kan drikke den medbragte kaffe efter turen. Hvis man har lyst til arrangere en tur, men er usikker på hvad opgaven går ud på, kan man være med som ”føl” sammen med en af de mere erfarne turledere.

Gymnastikken startede igen den 1. september og mange var rigtig glade for at komme i gang igen efter sommerpausen og få rørt musklerne under kyndig vejledning af Karen Margrethe og Therese. Der blev arbejdet med håndvægte, elastikker og bolde. Frejas klublokale hvor vi plejer at drikke kaffe og synge efter gymnastikken var lukket i 6 uger, så vi måtte booke et mødelokale i stedet, men det gik jo også.

Den 24. november var der julefrokost på Kaarsberg Centret med 46 tilmeldte. Maden blev leveret af Super Brugsen i Sorø, meget lækker mad. Ud over den gode mad var der sange, en juleqviz og hyggeligt samvær. Dagen sluttede med seniordans ledet af Karen Margrethe.

Den årlige bowlingtur den 10. feb. gik som sædvanlig til Superbowl i Slagelse. Der deltog 20 medlemmer, som havde en hyggelig eftermiddag.

Sommerbusturen fandt sted den 2. juni. Der deltog 31 medlemmer. Turen gik til Selsø Kirke. Efter foredrag i kirken blev der serveret kaffe på parkeringspladsen. Jane og Ann-Merete havde bagt kage. Herfra gik man til Selsø Slot, som i virkeligheden er en herregård, da der aldrig har boet nogen kongelige. Efter rundvisning blev den medbragte frokost indtaget udendørs.

Herefter fortsatte turen til Frederiksværk, hvor der var rundvisning på Krudtværksmuseet. Den medbragte kaffe blev nydt i blæsten ved museet og herefter vendte bussen tilbage til Sorø.

På foreningens hjemmeside kan du finde informationer om hvad der sker i GLAD og se billeder fra arrangementer og ture. Man kan også tilmelde sig ny sæson på hjemmesiden. Adressen er www.gladisoroe.dk

Planlægningen af den kommende sæson er allerede fuld gang i. Mange aktiviteter vil blive, som vi kender dem. Jørgen arbejder på at færdiggøre folderen om sæson 2024-2025. Den vil blive udleveret til alle medlemmer i slutningen af maj. I løbet af sommeren vil folderen også kunne findes på biblioteket, Kaarsbergcentret og Sundhedscentret.

Til slut vil jeg gerne takke alle der er med til at gøre GLAD til den gode forening det er. Det være sig instruktører, medlemmer og bestyrelse. Alle som med godt humør og hjælpsomhed får tingene til at lykkes. Tak for denne sæson, som jo ikke er helt slut endnu og på snarligt gensyn.

Den 22. marts 2024

____________________________

Birgit Bertelsen, formand

Created by Team Network 2016