161128 alfa glad logo 500

Aktiviteter for seniorer 60+
Førtidspensionister
Efterlønnere
i
Sorø

formandens beretning

G.L.A.D.

Idræt for Ældre i Sorø

Formandsberetning (nr. 20) for året 2018 ved generalforsamlingen fredag den 22. marts 2019 i Frejas lokale i Sorø Hallerne.

Velkommen til den 20. generalforsamling i G.L.A.D.

Ved udgangen af 2018 var vi 144 medlemmer, nemlig 27 mænd og 117 kvinder.

På de enkelte aktiviteter fordeler medlemstallet sig sådan:

Fredagsaktiviteter              93

Gåture og stavgang            72

Krocket                               20

Mange deltager i flere aktiviteter.

Krocket startede sæsonen i april måned. Der er nu 20 krocketspillere og der er stadig plads til flere, hvis man skulle få lyst til at prøve spillet. Krocket er en fritids beskæftigelse med masser af god motion, frisk luft og godt socialt samvær.

Stavgængerne mødes en gang om ugen og går en tur i skovene tæt på Sorø og ved søerne. Hver torsdag formiddag stort set hele året mødes de indenfor Klosterporten og går 5-7 km. Der er kun pause i juli måned og på helligdage.

Gåturene for den kommende sæson 2019 /2020 er allerede planlagt. Bjarne Hansen og Flemming Hjorth er kontaktpersoner for gåturene efter at Bent Lauridsen valgte at stoppe kort før jul. I januar 2019 mødtes ca. 30 personer og planlagde, hvor turene skulle gå hen. Der var mange gode forslag og der blev lagt et program, hvor man prøvede at tage hensyn til årstiden – hvornår det bliver det mørkt, hvor langt kan man køre, er der for mudret o.s.v. Der er heldigvis mange, som vil være med til at arrangere disse ture – undersøge, hvor vi kan parkere, hvor i skoven vi kan gå og ikke mindst, hvor vi kan drikke den medbragte kaffe efter turen. Hvis man har lyst til arrangere en tur, men er usikker på hvad opgaven går ud på, kan man være med som ”føl” sammen med en af de mere erfarne turledere.

Årets juletur gik rundt om Pedersborg Sø og den sidste tur inden sommerferien 2018 gik til Nekselø.

Fredagsaktiviteterne startede igen i begyndelsen af september og der var mange der var rigtig glade for at komme i gang igen efter sommerpausen og få rørt musklerne under kyndig vejledning af Karen Margrethe og Therese.

Også i 2018 deltog en gruppe af GLAD’s medlemmer i Stafet for Livet i Sorø som blev holdt i den første weekend i september. Blandt de frivillige er der en del medlemmer fra GLAD, som i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse arrangerer denne 24 timer lange event for at samle penge til kræftforskning og ikke mindst for at støtte op om alle, der er ramt at kræft eller har været. Stafet for Livet er et holdarrangement og symboliserer et døgn i en kræftpatient liv. Man går, løber eller hvad man nu kan finde på rundt på en bane på ca. 500 m og der skal være mindst en holddeltager på banen i alle 24 timer. Når mørket falder på tændes der små lys i papirposer med hilsener til tidligere og nuværende kræftpatienter. Det er en meget smuk ceremoni, der giver håb og støtte samt tid til at fordybelse. Vi håber, at GLAD også i 2018 kan stille et hold, hvis vi kan finde en holdkaptajn. Det at være holdkaptajn er ikke den store opgave. Man skal oprette holdet på Stafettens hjemmeside og deltage i 1-2 holdkaptajnmøder. Har man brug for hjælp vil undertegnede gerne assistere med gode råd.

Den 30. november var der julefrokost på Kaarsberg Centret med 83 tilmeldte. Maden blev leveret af Lottes Homeparty. Ud over den gode mad var der sange og hyggeligt samvær og dagen sluttede med seniordans. Igen i år gik madresterne til en varmestue i Slagelse.

I februar var der traditionen tro en tur til Slagelse Superbowl hvor 40 deltagere havde en hyggelig eftermiddag og efter endt spil var der kaffe til alle.

Som sædvanlig deltog en gruppe fra GLAD i Ringsteddagen den sidste tirsdag i februar. Den byder på fælles gymnastik, opvisning af gymnastik og seniordans. Desuden er der mulighed for at prøve badminton, bowls, tæppecurling, bedstevolley og skydning. Dagen starter med fælles morgenkaffe og undervejs dejligt smørrebrød.

Årets sommerudflugt foregik den 25. maj og gik til Egeskov Slot på Sydfyn. 50 personer deltog på turen. Vejret var solrigt og meget varmt og på Egeskov er der meget at se på, både udendørs og i slot og museer. Vi spiste den medbragte frokost på de udendørs arealer, hvorefter turen gik til Lundeborg Havn, hvor kaffen blev drukket. Herfra gik turen tilbage mod Sorø. En rigtig dejlig dag.

På foreningens nye hjemmeside kan du finde informationer om hvad der sker i GLAD og se billeder fra arrangementer og ture. Man kan også tilmelde sig ny sæson på hjemmesiden. Adressen er www.gladisoroe.dk

Planlægningen af den kommende sæson er allerede fuld gang i. Mange aktiviteter vil blive, som vi kender dem. Jørgen arbejder på at færdiggøre folderen om sæson 2019-2020. Den vil blive udleveret til alle medlemmer inden sommerferien. I løbet af sommeren vil folderen også kunne findes på biblioteket, Kaarsbergcentert, Rådhuset og Sundhedscentret.

GLAD har 20-års jubilæum i september 2019 og vi arbejder på at markere dagen med et arrangement i Gerlev Legepark, hvor man sammen med instruktører kan prøve forskellige traditionelle lege og spil. Desuden vil der være fælles frokost.

Til slut vil jeg gerne takke alle der er med til at gøre GLAD til den gode forening det er. Det være sig instruktører, medlemmer og bestyrelse. Alle som med godt humør og hjælpsomhed får tingene til at lykkes. Tak for denne sæson, som jo ikke er helt slut endnu og på snarligt gensyn.

Den 22. marts 2019

____________________________

Birgit Bertelsen, formand

Created by Team Network 2016