161128 alfa glad logo 500

Aktiviteter for seniorer 60+
Førtidspensionister
Efterlønnere
i
Sorø

formandens beretning

G.L.A.D.

Idræt for Ældre i Sorø

G.L.A.D.

Idræt for Ældre i Sorø

Formandsberetning (nr. 23) for året 2021 ved generalforsamlingen fredag den 8. april 2022 i klublokalet i Sorø Hallerne.

Velkommen til den 23. generalforsamling i G.L.A.D.

Ved udgangen af 2021 var vi 106 medlemmer, nemlig 24 mænd og 82 kvinder.

Mange deltager i flere aktiviteter.

Krocket startede sæsonen i april måned. Der er nu 24 krocketspillere og der er stadig plads til flere, hvis man skulle få lyst til at prøve spillet. Krocket er en fritids beskæftigelse med masser af god motion, frisk luft og godt socialt samvær.

Stavgængerne mødes en gang om ugen og går en tur i skovene tæt på Sorø og ved søerne. Hver torsdag formiddag, stort set hele året, mødes de indenfor Klosterporten og går 5-7 km. Der er kun pause på helligdage.

Gåturene for den kommende sæson er allerede planlagt. Bjarne Hansen og Flemming Hjorth er kontaktpersoner for gåturene. Årets første gåture var alle med udgangspunkt nær Sorø, så alle kunne komme derhen uden at skulle køre sammen i biler. Alle foreningens medlemmer var inviteret, selv om de ikke normalt deltog i gåtursaktiviteten. En del tog i mod tilbuddet.

På grund af corona blev gåturene for sæson 2021/2022 planlagt af et udvalg på 4 personer, i stedet for af alle gåtursdeltagere. Der blev lagt et godt program, hvor man prøvede at tage hensyn til årstiden – hvornår det bliver det mørkt, hvor langt kan man køre, er der for mudret o.s.v. Der er heldigvis mange, som vil være med til at arrangere disse ture – undersøge, hvor vi kan parkere, hvor i skoven vi kan gå og ikke mindst, hvor vi kan drikke den medbragte kaffe efter turen. Hvis man har lyst til arrangere en tur, men er usikker på hvad opgaven går ud på, kan man være med som ”føl” sammen med en af de mere erfarne turledere.

Fredagsaktiviteterne startede igen i begyndelsen af september og mange var rigtig glade for at komme i gang igen efter den meget lange nedlukning af indendørs idræt fra nov. 2020 – september 2021 og få rørt musklerne under kyndig vejledning af Karen Margrethe. Desværre måtte vi aflyse den 10. og 17. sept. p.g.a. sygdom. I stedet var der gymnastik i efterårsferien.

I oktober kom Hjerteforeningen på besøg og gav en kort introduktion til hjerteredning. Den ene gang for krocketspillere og den anden gang for gymnaster. Selv om man måske havde hørt det tidligere var det godt at få det repeteret.

Den 26. november var der julefrokost på Kaarsberg Centret med 44 tilmeldte. Maden blev leveret af Lottes Homeparty. Ud over den gode mad var der sange og hyggeligt samvær.

Den årlige bowlingtur i februar til Slagelse måtte desværre aflyses.

Ligeledes måtte vi atter aflyse den årlige bustur i juni måned.

På foreningens nye hjemmeside kan du finde informationer om hvad der sker i GLAD og se billeder fra arrangementer og ture. Man kan også tilmelde sig ny sæson på hjemmesiden. Adressen er www.gladisoroe.dk

Planlægningen af den kommende sæson er allerede fuld gang i. Mange aktiviteter vil blive, som vi kender dem. Jørgen arbejder på at færdiggøre folderen om sæson 2022-2023. Den vil blive udleveret til alle medlemmer inden sommerferien. I løbet af sommeren vil folderen også kunne findes på biblioteket, Kaarsbergcentret, Rådhuset og Sundhedscentret.

Til slut vil jeg gerne takke alle der er med til at gøre GLAD til den gode forening det er. Det være sig instruktører, medlemmer og bestyrelse. Alle som med godt humør og hjælpsomhed får tingene til at lykkes. Tak for denne sæson, som jo ikke er helt slut endnu og på snarligt gensyn.

Den 8. april 2022

____________________________

Birgit Bertelsen, formand

 

Created by Team Network 2016